Przedawnienie odsetek kredytu

W przepisach prawa przedawnienie kredytu i przedawnienie odsetek są możliwe po upływie 3 lat, w rzeczywistości sytuacja ta praktycznie się nie zdarza

Popaść w kolosalne długi jest bardzo łatwo. Wystarczy, że weźmiemy kilka kredytów, a niekiedy nawet wystarczy jeden duży, utracimy częściową lub całkowitą zdolność do ich spłaty i już mamy niemały problem. W takich wypadkach uciekamy się do różnego rodzaju pożyczek dla osób zadłużonych, co w efekcie bywa jeszcze bardziej zatrważające, z uwagi na wysokie oprocentowanie takich pożyczek. Tak napędzamy swoistą pętlę kredytową – bierzemy kolejną pożyczkę, by spłacić poprzednią, rezultat jest zawsze jeden – długi o niebotycznej wysokości.

W sytuacji, kiedy popadliśmy w gigantyczne zadłużenie, częstokroć wpadają nam do głowy różne pomysły, mające na celu obniżenie kosztów związanych z zaciągniętymi długami, uniknięcie odpowiedzialności lub odwleczenie spłaty w czasie. Jednym z tego typu zagadnień jest przedawnienie odsetek, które narosły nam od zaciągniętych pożyczek.

Czy w ogóle istnieje możliwość przedawnienia się zobowiązania oraz powstałych w jego wyniku odsetek?

Owszem, taka sytuacja hipotetycznie jest możliwa, niemniej jednak tego typu przypadki zdarzają się bardzo rzadko. Generalnie ma to związek z postępowaniem egzekucyjnym, które wcześniej zostaje wszczęte.

Nie ma więc co liczyć, że oto nagle wierzyciel o nas zapomni, a po jakimś czasie pożyczka i odsetki się przedawnią. Bardzo mało prawdopodobne, aby wcześniej nie zapukał do nas komornik.

Jeżeli bierzemy kredyt lub pożyczkę, podpisujemy umowę, w ramach której jesteśmy zobowiązani do spłaty danej kwoty wraz z odsetkami za użyczenie środków. Jeśli z tej umowy się nie wywiązujemy, bank lub instytucja parabankowa oprócz kwoty rat zazwyczaj nalicza nam dodatkowe kary bądź ekstra odsetki, w zależności od umowy. Należność rośnie i rośnie. Jeśli nic nie zmienia się przez dłuższy czas, instytucja bankowa lub parabankowa zwraca się przeważnie do firmy windykacyjnej, po czym wszczęte jest postępowanie windykacyjne, a następnie egzekucja długu.

Chociaż w przepisach prawa jest zapis, że przedawnienie kredytu bankowego i przedawnienie odsetek są możliwe po upływie trzech lat, w rzeczywistości sytuacja ta praktycznie się nie zdarza. Z reguły wcześniej bank występuje przeciw osobie zadłużonej na drogę sądową. Przedawnienie po upływie trzech lat miałoby miejsce jedynie wtedy, gdyby przez cały ten czas bank nie podejmował żadnych czynności związanych z niedopełnieniem obowiązku spłaty kredytu przez daną osobę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *